Stortinden

Stortinden (1320 moh), Lavangsdalen

Stortinden ruger som høyeste punkt blant flotte fjell i Lavangsdalen. Toppen er i utgangspunktet lett tilgjengelig fra Lavangsdalen, men bratt normalrute i eksponert terreng krever rett timing med tanke på forhold.

Fra Tromsø er det omkring 35 minutter til den store parkeringsplassen i Lavangsdalen. For øvrig samme utgangspunkt som pkt. 1202.

Fra parkering er det greit å gå langs veien et stykke før en tar fatt på å krysse Sørbotnelva, turens crux for enkelte. Deretter legges sporet gjennom lett skog mot dalsøkket ved elven som er tegnet på kartet. Her må en nok regne med å traversere over ras. Terrenget er ikke avskrekkende bratt, men nok til å løse ut ras. Dessuten bør en være oppmerksom på de bratte fjellsidene fra Pernilsfjellet. Så her er det altså flere momenter som krever kontinuerlig vurdering.

Etter hvert blir det mindre bratt. På ca. 800 moh er det god mulighet til en lengre pause. Her er det også fin utsikt mot Andersdalen og Gorzelvtinden.

Ruten videre er nokså oversiktlig og grei. Det er best om en følger breen på sørsiden før en dreier mot skaret etter et stykke. På breen flater det ut før det igjen blir brattere mot skaret. Vinterstid skal det ikke være behov for tau her. De siste meterne mot skaret, kan avhengig av forholdene være bratte, så en bør medbringe stegjern og isøks på denne turen.

Siste sjarmøretappen på ryggen mot toppen er grei, men også her kan det være behov for stegjern dersom det er hard skare.

Nedkjøringen gikk samme vei som opp, men flatt lys gjorde det vanskelig å gi full gass, spesielt i nedre deler av ruten.

Tekst og foto: Petter