Smalaktinden

Smalaktinden (1246 moh), Lavangsdalen

Lavangsdalen er plassen for spennende toppturer både sommer og vinterstid. De fleste toppene her ligger rundt 1200 moh og er lett tilgjengelig med kort anmarsj. Smalaktinden er nok hakket mer krevende enn Andersdalstinden (1221 moh) vinterstid, da det er bratt og skredutsatt store deler av turen.

Kjøreturen fra Tromsø tar omkring 30 minutter. Gode parkeringsmuligheter finnes på venstresiden av veien ved Smalakelva. Parkeringsplassen er anlagt som følge av vedhogst.

Fra parkeringen er det en sti i starten som går nordsiden av Smalakelva. Stien forsvinner gradvis og noen myrlendte partier forseres før stigningen virkelig begynner. Herfra tar en høydemeter kjapt. Fra 200-750 moh er det sammenhengende over 30 grader, så her må forholdene vurderes vinterstid. Vegetasjonen i denne bakken illustrerer at snøskred er vanlig her. Sommerstid kan en bare ”smyge” seg oppover uten nevneverdige problemer.

Etter at brattbakken er unnagjort kan en velge om man vil gå nordryggen eller fortsette i steinura oppover mot toppen. Ryggen er desidert finest å gå sommerstid. Enkelte steder er det litt smalt og luftig, men langt fra skremmende.

Den sørlige toppunktet er det høyeste punktet av Smalaktinden, men på det nordlige er det størst varde med en slags gjestebok som i grunn verken er lesbar eller skrivbar.

Fra toppen er det blant annet flott utsikt østover mot Lakselvtindane og Jiehkkevarri. Landskapet like ved er så å si urørt natur, hvor folk sjelden ferdes.

Smalaktinden er en relativt enkel og effektiv topptur sommerstid. Dersom en liker bratt nedkjøring kan den anbefales vinterstid også, men da skal forholdene være trygge.
Tidsforbruk 3,5 – 6 timer, alt avhengig form.  Ca 3 km fra start til topps.
Tekst og foto: Petter