Siedi

Sieidi (1054 moh), Sjøvassbotn

Nord for Laksvatn ligger Sieidi, et hellig fjellmassiv bestående av to flotte fjell; henholdsvis sørlige og nordlige Sieidi. Begge er nokså krevende separat, der bratt terreng og mye løs stein er fremtredende. Likevel er fjellene mulig å kombinere i en og samme tur, som beskrevet i turrapporten.

Utgangspunkt for denne turen er ved grustaket i Sjøvassbotn, rundt 4 km nord for Laksvatn. Her er det særdeles gode parkeringsmuligheter, i hvert fall sommerstid.

Fra parkering legges ruta oppover på østsiden av Turelva. Ettersom en stiger oppover langs det bratte og lyngdekte terrenget, kan de sterke strykene fra elva oppleves på nært hold, mens en smyger seg mellom trærne. Elvas styrke minker betraktelig straks en ankommer de flatere partiene i Turelvdalen på 300 moh. Dalen følges i drøye 600 meter, før ruta dreies oppover den markerte vestvendte renna. I starten av renna er det litt over en kilometer, og knappe 750 høydemeter til toppunktet av sørlige Sieidi. Med andre ord, nokså bratt. Allikevel er renna overkommelig, med en terrenghelning på anslagsvis 40 grader. Steinur uten fast binding og lett klyving må en for øvrig påberegne.

Fra toppen av renna legges ruta langs den sørvendte toppryggen. Stedvis lett klyving, men verken smalt eller særlig eksponert. Like under toppen er det rester av et trigpunkt, som mest sannsynlig markerer pkt. 1042 på kartet. Nesten hundre meter unna er toppunktet, som vi gps- målte til 1054 moh. Herfra er det vidunderlig, og ikke minst varierende utsikt, med fjell, bre og hav i perfekt harmoni. I nordøst er Lakselvtindane spesielt vakker, med Lille Piggtind (1032 moh) i front.

Nordlige Sieidi (1046 moh), er fra den sørlige toppen utfordrende med vårt rutevalg. Turens crux, er nedstigningen fra toppunktet til skaret mellom toppene. Her har en to alternative ruter, begge er bratte og eksponerte. Rygg er alltid fint, men krever en rappell for trygg ferdsel. Andre valgmulighet er den bratte fjellsiden mot nord, som i hvert fall er brattere enn 50 grader. Sistnevnte er å foretrekke, men en bør kjenne på steinene før en legger kroppsvekten på, da det også her er mye løs stein. Vel nede i skaret har en drøye 200 høydemeter igjen med morsom vandring langs ryggen, supplert med flott utsikt mot Lyngsalpene. Periodevis litt klyving, men en kan fint legge ruta mot vestsiden av fjellet der det er eksponert.

Fra den nordlige toppen og ned til Sieiddevatnet (705 moh), følges primært den markerte vestvendte renna. Også her er det bratt og stedvis veldig bratt. Ved de bratteste partiene kan en gå ut av renna for enklere ferdsel ned.

Nede i de flatere partiene, er det best å legge ruta på vestsiden av det store Sieiddevatnet, før en dreier mer i sørlig retning ned mot Turelvdalen. Renna ned mot til Turelvdalen er særdeles løs, med stein som raser ned bare en legger et blikk på den. Fra Turelvdalen, samme rute som opp, ned til parkeringsplassen.

Vinterstid, er den sørlige toppen et fullgodt alternativ som en alpin topptur. Vestrenna er ikke smal, men en bør ha solide skiferdigheter og trygge snøforhold. I tillegg bør isøks og stegjern være med.

Tidsforbruk: 7 timer

Distanse: 9 km

Tekst og foto: Petter