Otertinden

Otertinden (1354 moh), Signaldalen

Otertinden er et av Troms flotteste fjell med sine to stupbratte tvillingtårn som stiger ovenfor Signaldalen. Fjellet som først ble besteget i 1911, av tyskerne Kurd Endell og Wilhelm Martin, er et av de meste fotograferte motivene i Storfjord. For å komme til topps, må en være forberedt på en del klyving i stedvis eksponert terreng.

Utgangspunkt for denne turen er noen hundre meter øst for Sollisætra, som beskrevet på kartet. Kjøreturen tar ca. 1 time og 30 minutter fra Tromsø. Her er det mulig å parkere langs den lite trafikkerte vegstrekningen ved en privat innkjørsel, der det er et skilt merket ”Luhppuraigi” hvor det for øvrig er en lokal trimpostkasse.

Følg innkjørselen oppover, i enden fortsetter det en god sti på venstresiden av elven Luhppujohka, opp mot Luhppuraigi og trimpostkassen (ca. 1,5 km) i Mortensdalen. Elven krysses og en fortsetter oppover mot den markerte hyllen (ca. 600 moh) nedenfor fjellets bratte sørvestside. Herfra er best å fortsette et stykke før en begynner å bevege seg høyere i terrenget.

Så gjelder det å finne riktig renne. Den første markerte renna, ender i bratte sva på over 1100 meters høyde. Dermed fortsetter en til neste, som er den riktige renna (den vestlige). I begynnelsen av denne er det bratt og mye løs stein, så her anbefales det å legge ruten langs ryggen av renna et stykke inntil den blir flatere. Renna er ikke spesielt bratt på sommeren (30-35 grader), men det er en del løs stein, samt mye fjell ovenfor som kan rase ut. Derfor bør turens tidspunkt vurderes. Tidlig på sommersesongen bør en være spesielt varsom under snøsmeltingen.

Renna går opp til skaret (ca. 1150 moh) mellom den nordlige fortoppen og hovedtoppen. Herfra er ruta merket med steinvarder, samt noe slitasje fra tidligere besøkende. Dette forenkler turen videre opp mot toppen. Etter hvert kommer en til turens crux, hvor den første renna som en passerte tidligere skal krysses. Her skal en ned i renna ovenfor de stupbratte svaene. Dette partiet er teknisk enkelt, men stedvis eksponert. Her foretrekker noen å bruke tau.

Vel nede av renna og i skaret er det meste av turen opp gjennomført. Til slutt følger en steinvardene videre oppover i ytterligere 150 høydemeter, til en står på toppen av Otertinden.

Fra toppen er det flott utsikt mot i alle retninger, med nydelig utsikt mot Piggtinden og Storvasstinden, som er begge imponerende. Rett nedenfor har en Signaldalen som omkranses av mange flotte fjell, deriblant Polvartinden og Mannfjellet.

En tur til Otertinden er ikke veldig krevende for normalt fjellvante. Om en behersker Hamperokken og Lille Piggtinden, er denne et lite steg opp.

Tidsforbruk: 5 timer

Distanse: 10 km t/r.

Grad: Krevende

Tekst og foto: Petter

oversiktskart_otertinden

kart_otertinden

kart_otertinden2
Kart med ruteforslag.

otertinden
Otertinden (1354 moh) sett fra Signaldalen september 2010.

Bilder fra turen: